Organizator
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin
tel. +48 91 430 95 10
filharmonia.szczecin.pl
Koordynacja
Inspektor orkiestry
Matylda Grączewska
e-mail: matylda.graczewska@filharmonia.szczecin.pl

Koordynator
Agata Adamowicz
e-mail: a.adamowicz@filharmonia.szczecin.pl